Ticari Amaçlı İbranice Çeviri


İbranice Çevirmen Tercüman

Şahıslar dışında, İbranice Çeviri olarak şirket, holding, vakıf gibi kurum ve kuruluşlara verdiğimiz tercümanlık hizmetine muhatap evraklar arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

  • Kuruluş mukavelesi, Temlikname, Kontrat , İrsaliye, Borsa analizi, Mevzuat, Beyan, İlam, Dilekçe, Karar, Protesto, Ticaret sicil gazetesi, Teminat Mektubu
  • Pazarlama raporu, Satış raporu, Faaliyet tablosu, Nakit akış tablosu, Ekonomik analiz, İhracat beyan onayı, Kabul beyannamesi, Kargo manifestosu, Tebliğ, Tutanak, Genelge, Kayıt belgesi
  • Garanti belgesi, İmalatçı analiz belgesi, Satış ve teknik destek belgesi, Tescil belgesi, İşçi ve işveren ilişkileriyle ilgili belge, Yeterlilik belgesi, Yetkilendirme belgesi, Makro ekonomi belgesi, Distribütörlük belgesi
  • Alım satım sözleşmesi, Bayilik sözleşmesi, Kredi sözleşmesi, Taşeronluk sözleşmesi, Temsilcilik sözleşmesi, Gizlilik sözleşmesi,
    Ticari fatura, Üretim ve serbest satış sertifikası, Menşe sertifikası, Satış sertifikası, Teknik şartname, İhale dosyası , Poliçe